Achmea Plus Praktijk

Fysiotherapie OpMaat is Achmea Plus Praktijk.

Dit is een keurmerk voor de kwaliteit die wij u leveren. De toelating tot deze plus-status is belangrijk voor onze praktijk. Het is een beloning voor ons harde werk om naar u en naar onafhankelijke instanties zoals het KNGF, onze beroepsgroep, zichtbaar te maken dat wij staan voor kwaliteit.

De Plus Praktijk-status krijg je namelijk pas als je een hoog klanttevredenheidsgetal hebt. Dat geeft u ons aan het eind van ieder behandeltraject via de vragenlijsten die u ontvangt van Qualivieuw. Qualizorg is een onafhankelijke organisaties die anoniem uw gegevens verzamelt en uw ervaringen met onze praktijk op veel vlakken inzichtelijk maakt naar ons toe. Hier hoog scoren is voor ons het aller belangrijkste omdat wij dan zeker weten dat u aan het eind van uw behandelingen tevreden de deur uit gaat. Fysiotherapie OpMaat scoort hier tussen de 8,9 en de 9,2!

Daarnaast wordt bij de Plus status gekeken naar onze doelmatigheid. Dit wordt gemeten door de vragenlijsten die u invult aan het begin en aan het eind van uw behandeltraject. Vaak zijn dit korte vragenlijsten met 2 of 3 vragen aangaande uw ervaring van pijn en/of beperkingen door uw klacht. Ook wordt bij doelmatig handelen gekeken of Fysiotherapie OpMaat in vergelijking met alle andere praktijken in Nederland gemiddeld voor een klacht evenveel behandelingen nodig heeft als de andere praktijken. Fysiotherapie OpMaat scoort hier lager dan de gemiddelde praktijk. Dit heeft voor ons pas een meerwaarde als u ook klachtenvrij bent aan het einde van uw behandeltraject. De combinatie van de vragenlijsten waarop u de mate van uw klacht aangeeft EN een laag behandelgemiddelde geeft voor ons een duidelijke graadmeter van onze kwaliteit.

Bij de Plus-status is het daarnaast belangrijk dat uw fysiotherapeut op de hoogte is en blijft van alle ontwikkelingen in zijn of haar vak. Dit wordt getoetst doordat wij naar Achmea aantonen dat onze fysiotherapeuten per jaar een aantal geregistreerde na-scholingen en cursussen op zijn/haar vakgebied  volgen. Daarnaast toetsen onze fysiotherapeuten hun kennis en kunde uit de praktijk met andere fysiotherapeuten. Dit doen wij binnen onze eigen praktijk maar ook regelmatig en gestructureerd met fysiotherapeuten uit andere praktijken. Deze intervisie voldoet aan een aantal eisen van onze beroepsvereniging het KNGF. En aan de eisen van Achmea.

Als laatste moet onze praktijk voldoen aan alle eisen omtrent een goede praktijkvoering. Hiervan geven wij blijk door te voldoen aan veiligheidseisen op het gebied van de behandelruimtes, de gebruikte software, de computers, onderhoud van apparatuur en behandelbanken, brandveiligheid, EHBO, hygiëne, etc.. De kwalitatief hoge praktijkvoering  wordt jaarlijks getoetst met een audit en naast veiligheid worden hierin ook de handboeken, protocollen, informatievoorziening voor onze medewerkers, samenwerkingsverbanden met derden, beleidsplannen en manager reviews getoetst. Wij vinden het belangrijk om hier een keurmerk in te hebben! Onze kwaliteitsmedewerker Elleke Moerke helpt ons het hele jaar door om deze kwaliteit te handhaven of hierin verbeteringen door te voeren indien nodig.

Wij zijn heel trots op onze Plus-status! Het is een kroon op ons werk.

Neem contact met ons op