Afscheid van Yuri tijdens gezellig etentje

Afscheid van Yuri tijdens gezellig etentje

Op 1 augustus hebben we afscheid genomen van Yuri Hogenbirk. Yuri heeft 2 jaar lang, met veel wederzijds plezier, ons team versterkt. We hebben eerder deze maand met het team tijdens een gezellig etentje allemaal persoonlijk afscheid van Yuri kunnen nemen.

Yuri was binnen Fysiotherapie OpMaat werkzaam op de locatie Bilthoven. Daar was hij een gewaardeerde en graag Etentje met Yurigeziene fysiotherapeut. Hij werkte met iedereen prettig samen en stelde iedereen snel op het gemak door zijn ontspannen omgangsmanieren.

Yuri is in 2016 gestart is met een opleiding bedrijfskunde. In juni is hem gevraagd om de inhoud van deze studie toe te komen passen bij een bedrijf dat meubels maakt. Wij zijn natuurlijk enorm trots dat dit aan Yuri gevraagd is. Wij kennen hem als een zeer betrokken, enthousiaste persoonlijkheid. En het verrast ons niet dat anderen dit ook in hem herkennen. We zijn ervan overtuigd dat hij ook in zijn nieuw werk deze kwaliteiten kan laten zien.

Afscheid Yuri HogenbirkVoor onze praktijk en het beroep Fysiotherapeut is het vertrek van Yuri een gemis. We begrijpen de keuze van Yuri echter heel goed in het kader van zijn huidige opleiding. In onze praktijk heeft de cliënt alle aandacht. De zorgverzekeraars zijn onze debiteuren waardoor het bedrijfstechnisch niet altijd even helder en overzichtelijk is. Je levert je diensten aan de ene persoon maar de betaling komt van een ander die mede tracht te bepalen wat de dienst die je levert inhoud. Terwijl de persoon die de dienst feitelijk afneemt daar tevreden mee moet zijn en daar baat bij moet hebben. Als studie object erg leuk en leerzaam maar lastig in een kader te plaatsen. Hierdoor is het voor Yuri lastig om voor zijn huidige studie praktijkvoorbeelden uit onze praktijk te halen. Hetgeen nodig is voor het behalen van een diploma.

 

We begrijpen dat het voor Yuri eenvoudiger is om invulling te geven aan zijn studie in een bedrijf met heldere diensten en klanten. De meubelmakerij is een heel doorzichtig bedrijf en door zijn nieuwe functie binnen dit bedrijf kan Yuri zijn opgedane kennis direct in de praktijk brengen. We hopen dat hij na het behalen van zijn diploma weer terug keert naar de fysiotherapie. Het uitgangspunt voor Yuri om te starten met zijn opleiding was dat hij ooit een eigen praktijk voor fysiotherapie wilde bezitten. En dat gunnen wij hem van harte.

Katie Miltenburg en Evelien Kuijt hebben de taken van Yuri overgenomen in Bilthoven. Evelien werkt hier al jaren en Katie heeft hier in het voorjaar al waargenomen voor Evelien. Beiden zijn ze goed bekend binnen Fysiotherapie OpMaat. De cliënten van Yuri hebben inmiddels al kennis met hen gemaakt. Binnenkort zal het team versterkt worden met een nieuwe collega. We houden u op de hoogte.

We wensen Yuri het allerbeste en hopen hem nog regelmatig,binnen en buiten, onze praktijkmuren te treffen.