Geriatrie fysiotherapie

De fysiotherapie voor ouderen.

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatrie fysiotherapeut. De geriatrie fysiotherapie specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Denk hierbij ook aan cliënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De cliënten doen vooral oefentherapie. De therapie is  gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Bij Fysiotherapie OpMaat is Lenna de Ru werkzaam als geriatrie fysiotherapeut i.o.

 

Gezinsleden en mantelzorgers

 

De geriatrie fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Daarnaast werkt de geriatrie fysiotherapeut nauw samen met de huisartsen, de praktijkondersteuner en het multidisciplinair team zodat wij gezamenlijk u optimaal kunnen ondersteunen.

 

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

 

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie is een specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen. Meer informatie vindt u op de website van de NVFG.

Neem contact met ons op