Goed verzekerd in 2018.

Goed verzekerd in 2018.

Ieder jaar selecteren wij de beste aanvullende polissen voor fysiotherapeutische zorg. Dit jaar konden wij (slechts) vijf polissen vinden die voldoen aan ons criteria “Goed verzekerd in 2018”.  Onderstaande polissen bieden voldoende dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen en geven wat zij beloven.

Criteria vergelijking zorgpolissen

Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor Goed verzekerd in 2018 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;

  • keuzevrijheid :  u bepaalt zelf naar welke zorgverlener u gaat. (Alleen mogelijk als u de basis en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit)
  • geen medische selectie:  u wordt toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken.
  • onbeperkt fysiotherapie resp. 18+ behandelingen (of € 1000 budget)
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde

 

DSW Zorgverzekeraar AV-Top   €35,00 max. 27 (inclusief tandarts!)

De Amersfoortse Uitgebreid   €39,50 max. 21

In Twente AV TOP  €35,00 max. 27

Stad Holland AV Extra Uitgebreid €47,25 max. 36

Stad Holland AV Zorg Riant €59,75 max. 36

Bron: zorgverzekeringwijzer.nl Selectie op basis van keuzevrijheid, geen tandarts, >18 behandelingen of € 500 budget.

*Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2017.

 

Pas op voor de behandelindex!

Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. U denkt een goede polis af te sluiten waardoor u zich goed verzekerd voelt.

Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe. U gaat er dus vanuit dat u goed verzekerd in 2018. Maar uw fysiotherapeut kan u niet de behandeling bieden die u nodig heeft. 

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar weer méér dan vijf zorgpolissen aanbevelen.

Overigens zijn de behandelindexen zoals ze er nu liggen geen enkel beletsel voor goede fysiotherapie bij Fysiotherapie OpMaat. Door het grote aantal mensen en de grote diversiteit aan klachten/aandoeningen die wij in onze praktijk behandelen scoren wij heel goed in de behandelindexen. Daarom zijn wij ook KNGF-Plus praktijk geworden. Ongeacht een meetinstrument als een “behandelindex” staan wij ervoor om niet door te behandelen als wij geen verbetering zien in uw klacht. Wij werken nauw samen om te voorkomen dat u behandeld wordt zonder resultaat.

Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2018 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Omdat wij vinden dat een zorgverzekeraar nooit op de stoel van de behandelaar mag gaan zitten en zeker niet zonder kennis van de unieke mensen mag beslissen wat reëel is voor u. U betaalt voor een goede aanvullende verzekering. U en uw behandelaar beslissen samen wat goed is voor u! Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2018 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex. Wij denken u met deze polissen en goede mogelijkheid te bieden. Met deze polissen bent u goed verzekerd in 2018. Wij adviseren u zelf ook een vergelijking te maken. Voor u kunnen hele andere punten maken dat u toch anders beslist.

Geen aanvullende verzekering afsluiten is bijvoorbeeld ook een hele goede optie als u maar weinig gebruik maakt van de fysiotherapeut. U kunt dan gebruik maken van onze FysioKnipKaart. Bij een beperkte aanvullende verzekering is dit ook een hele goede optie. Met een eenvoudige rekensom kunt u zelf beslissen wat in uw situatie de meest voordelige oplossing is.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Carolien Janssen.

Carolien Janssen vertelt u alles over SLL beveiligde website