Schrijftherapie voor kinderen

Schrijven is een complexe vaardigheid

In groep 2 begint de voorbereiding voor het schrijven. In groep 3 leren kinderen vervolgens in een relatief korte periode echt te schrijven.

Allerlei factoren spelen een rol om een handschrift leesbaar te maken en uw kind met plezier deze nieuwe, grootse ervaring te laten beleven. Gaat schrijven niet helemaal vanzelf goed dan is het voor uw kind fijn als hier snel, adequate, positieve hulp bij wordt geboden.

 

De kinderfysiotherapeut kan uw kind hierin goed ondersteunen met positieve feedback en speelse, leuke oefeningen. Uw kind kan dan met veel meer zelfvertrouwen en plezier zijn schrift ontwikkelen en loopt geen achterstand op in zijn verdere schoolwerk.

 

Een handschrift heeft nogal wat uitdagingen: Alle letters dienen ongeveer even groot te zijn en in een vloeiende beweging met een vlot tempo te worden neergezet. Daarvoor is het nodig dat de oog-handcoördinatie voldoende ontwikkeld is.  Het tempo is vooral van belang om goed mee te kunnen komen op school.

Voor volwassenen is schrijven vaak een vanzelfsprekende bezigheid. Maar als u alle vaardigheden overziet dan is het logisch dat sommige kinderen hier extra steun bij wensen; ze leren zoveel tegelijk in hun jonge leventje!

Schrijftherapie
Katie Miltenburg

Heeft uw kind schrijftherapie nodig?

Een reden voor het maken van een afspraak bij een kinderfysiotherapeut kan bijvoorbeeld een van de onderstaande punten zijn;

  • Het kind wisselt nog van voorkeurshand
  • Krampachtige onrijpe pen-greep
  • Moeite met maken van voorbereidende schrijfoefeningen
  • Er twijfel bestaat of het kind klaar is voor schrijfonderwijs in groep 3

 

Wat kan de Kinderfysiotherapeut doen voor uw kind?

Katie Miltenburg werkt als Kinderfysiotherapeut i.o. bij Fysiotherapie OpMaat. Ze daagt uw kind uit om samen met haar spelenderwijs de schrijftechniek te verbeteren. Ze heeft hiervoor de juiste materialen en oefeningen tot haar beschikking zodat het voor uw kind geen opgave maar een spel wordt om op ontspannen wijze het schrijven met alle vaardigheden en  technieken die daar bij horen eigen te maken.

 

Tijdens een behandeltraject geeft zij aandacht aan de volgende zaken;

  • Onderzoeken of er een motorisch probleem aan het schrijven ten grondslag ligt
  • Met een individueel behandelplan uw kind ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling
  • Overleg met de leerkracht om de behandeling en de schoolse vaardigheden op elkaar af te   stemmen
  • Advies in schrijfmateriaal dat het best bij uw kind past

Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Vaak worden de problemen met het schrijven op school geconstateerd en zal de leerkracht u adviseren contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut. Ook kan uw (huis)arts of het consultatiebureau u adviseren en doorsturen. Maar ook als u zelf twijfelt of de schrift-ontwikkeling van uw kind wel optimaal verloopt en frustratie, vermoeidheid of andere problemen bij uw kind signaleert die verband houden met de vaardigheden rondom schrijven kunt u altijd advies vragen aan ons.

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk (DTF). Dit betekent dat u op eigen initiatief een afspraak voor een onderzoek en observatie kunt regelen. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

Neem contact met ons op