Sanne van Wageningen

Sanne van Wageningen

Over mij: Ik werk al meer dan 20 jaar als bekkenfysiotherapeut. In 2017 ben ik gaan samenwerken met Fysiotherapie OpMaat. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk in het Diakonessehuis in Zeist. Deze combinatie werkt goed: bij Fysiotherapie OpMaat werken meerdere disciplines die Bekkenfysiotherapie goed aanvullen. De kracht van Fysiotherapie OpMaat is dat we door samen te werken jou als client sneller en beter van de klachten af helpen.

Bekkenklachten zitten helaas soms nog in de taboesfeer. En dat is niet nodig. Meestal is er verbetering te bereiken met een goede behandeling. Een groot aantal klachten is toe te schrijven aan een verkeerd gebruik van de bekkenbodem. Een te grote spanning, zowel fysiek als mentaal speelt vaak een rol. Wat ik heel belangrijk vind, is bewustwording. Juist bij bekkenbodenklachten is het belangrijk dat mensen beseffen wat er in hun lichaam en geest gebeurt. Oefenen levert vaak al een verandering hierin op en geeft vaak al veel vermindering van klachten. Meestal volgt daaruit een gedragsverandering die maakt dat de klachten sterk afnemen. 

Ik ben werkzaam op de locatie Den Dolder.

Specialisaties Sanne van Wageningen:

Bekkenbodemtherapie voor mannen,  vrouwen, Redcordtherapie en Dryneedling

Uitspraak: Bewustwording is het sleutelwoord. Ik geef mensen inzicht in de problematiek en reik tools aan om zelf mee aan de slag te gaan.’