Over ons

Onze visie

Juist in deze tijd willen wij bijdragen aan de ondersteuning van uw huisarts en de overige zorg. Dit doen wij door te voorkomen dat er een stuwmeer van mensen ontstaat die medische zorg nodig hebben. Wij helpen u als u nu, om welke reden dan ook, fysieke klachten heeft. Wij kunnen dit omdat we bij uitstek getraind zijn in video consulten.

 

Fysiotherapie OpMaat staat voor een persoonlijke benadering van uw klacht. Een klacht is slechts een symptoom. Wij kijken naar de oorzaak en lossen daardoor de klacht op of maken deze hanteerbaar. Door naar de oorzaak te kijken en u daarover te informeren voorkomen wij samen dat klachten in de toekomst terugkeren.

 

Ieder mens is uniek en om die reden heten wij Fysiotherapie OpMaat; u bent het uitgangspunt van onze behandelingen.
Daarnaast bieden wij ook een Óp ↑ Maat; wij brengen u naar een hoger niveau.

 

Dit is waar wij voor staan! Ons team heeft persoonlijke aandacht voor u en stelt samen met u een behandelplan op waar u beter van wordt. Zien wij na 3 a 4 behandelingen geen verbetering bij acute klachten dan verwijzen wij u door naar een van onze interne specialisten of een van de vele dienstverleners met wie wij nauwe samenwerkingsverbanden hebben.

Fysiotherapie OpMaat

Wij behandelen niet in groepen. Uw fysiotherapeut behandeld tijdens uw behandeling alleen u. Daardoor heeft u tijdens uw behandeling de volledige aandacht. Doordat afspraken centraal worden gemaakt door onze adequate praktijkassistentes wordt uw fysiotherapeut niet gestoord tijdens de behandeling. Dit creëert rust en garandeert u dat de fysiotherapeut zijn volledige focus bij u heeft.

 

De centrale balie wordt tijdens kantooruren bemand door Simone en Jacqueline. U kunt bij hen terecht voor het maken of verzetten van afspraken. Daarnaast kunnen zij u snel en helder antwoord geven op al uw administratieve vragen.

 

Uw privacy bewaken wij door onze computers goed te beveiligen en samen te werken met softwareleveranciers die voldoen aan de wettelijke normen in de gezondheidszorg. Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van hun beroepsethiek en conformeren zich aan de praktijkafspraken aangaande uw privacy. Zonder uw toestemming wordt er geen persoonlijke informatie gedeeld met derden. U treft hier onze Privacy Policy.

 

Wij horen het graag van u als u een verbeterpunt of een klacht heeft. Wij trachten deze samen met u op te lossen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en zullen ons hieraan conformeren. De informatie van de KNGF klachtenregeling ligt in onze praktijklocaties en wordt u aangeboden bij een klacht.

Fysiotherapie OpMaat is net zo divers als de samenleving:

Wij zijn werkzaam op locaties in Health Clubs waar wij veel actieve sporters treffen. Wij werken in een woonvorm voor jongeren met multipele handicaps; een cliëntengroep die vaak een groot beroep doet op onze improviseer talenten. Wij zijn eigenaar van een particuliere praktijk waar het cliëntenaanbod even breed en divers is als een doorsnee van onze samenleving. Als laatste werken wij in twee woonvormen voor ouderen. Hier gaat het vaak om herstel na een operatie maar ook maken wij ons daar sterk in het zo goed mogelijk begeleiden van de mens die steeds minder mogelijkheden heeft.

Op dit moment doen we dat vooral via video consulten. Met een verwijzing van uw huisarts is het nog steeds mogelijk om in onze praktijk behandeld te worden als dit een meerwaarde heeft voor uw herstel. Wij zijn ons ervan bewust dat we aanvullende maatregelen dienen te treffen om u en onszelf te beschermen tegen het Corona virus. Wij verzoeken u dan ook om niet naar de praktijk te komen als u ziek bent of een van uw gezinsleden ziek is. Bel ons in dat geval op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Ook nu blijft ons moto:  wij willen mensen fit houden. We willen zorgen dat mensen meer bewegen, pijnvrij kunnen bewegen en mensen ondersteunen die vanwege hun ziekte of een herstelfase na een operatie ondersteund dienen te worden bij gezond bewegen. Al deze onderdelen van de fysiotherapie maken het een ontzettend mooi beroep waar wij iedere keer met veel voldoening en plezier invulling aan geven.

Ook u heten wij van harte welkom binnen onze praktijk. Vraag gerust een telefonisch consult aan voor meer informatie over onze werkwijze in de tijd van Corona.

 

Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register. Een garantie voor u dat zij ook na het behalen van hun diploma voldoen aan de eisen om de kwalificatie van fysiotherapeut te behouden.

Behandelruimte

Declaraties

Uw zorgverzekeraar kent aan onze videoconsulten dezelfde waarde toe als aan een behandeling in de praktijk. Dat geeft voor u wel aan hoe waardevol deze behandelingen ook voor u kunnen zijn. Bent u aanvullend verzekerd? Dan gaat de nota zoals altijd gewoon naar de zorgverzekeraar.

Bij vragen over declaraties kunt u terecht bij Carolien Janssen (06-23684479). Fysiotherapie OpMaat heeft contracten met alle verzekeraars. Wij sturen de nota’s direct naar uw zorgverzekeraar. Mocht u niet, of beperkt, aanvullend verzekert zijn dan bieden wij de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een aantal behandelingen af te nemen met onze Fysioknipkaart.

Neem contact met ons op