Over ons

Onze visie

Fysiotherapie OpMaat staat voor een persoonlijke benadering van uw klacht. Een klacht is slechts een symptoom. Wij kijken naar de oorzaak en lossen daardoor de klacht op of maken deze hanteerbaar. Door naar de oorzaak te kijken en u daarover te informeren voorkomen wij samen dat klachten in de toekomst terugkeren.

 

Ieder mens is uniek en om die reden heten wij Fysiotherapie OpMaat; u bent het uitgangspunt van onze behandelingen.
Daarnaast bieden wij ook een Óp ↑ Maat; wij brengen u naar een hoger niveau.

 

Dit is waar wij voor staan! Ons team heeft persoonlijke aandacht voor u en stelt samen met u een behandelplan op waar u beter van wordt. Zien wij na 3 a 4 behandelingen geen verbetering bij acute klachten dan verwijzen wij u door naar een van onze interne specialisten of een van de vele dienstverleners met wie wij nauwe samenwerkingsverbanden hebben.

Fysiotherapie OpMaat

Wij behandelen niet in groepen. Uw fysiotherapeut behandeld tijdens uw behandeling alleen u. Daardoor heeft u tijdens uw behandeling de volledige aandacht. Doordat afspraken centraal worden gemaakt door onze adequate praktijkassistentes wordt uw fysiotherapeut niet gestoord tijdens de behandeling. Dit creëert rust en garandeert u dat de fysiotherapeut zijn volledige focus bij u heeft.

 

De centrale balie wordt tijdens kantooruren bemand door Simone en Jacqueline. U kunt bij hen terecht voor het maken of verzetten van afspraken. Daarnaast kunnen zij u snel en helder antwoord geven op al uw administratieve vragen.

 

Uw privacy bewaken wij door onze computers goed te beveiligen en samen te werken met softwareleveranciers die voldoen aan de wettelijke normen in de gezondheidszorg. Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van hun beroepsethiek en conformeren zich aan de praktijkafspraken aangaande uw privacy. Zonder uw toestemming wordt er geen persoonlijke informatie gedeeld met derden. U treft hier onze Privacy Policy.

 

Wij horen het graag van u als u een verbeterpunt of een klacht heeft. Wij trachten deze samen met u op te lossen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en zullen ons hieraan conformeren. De informatie van de KNGF klachtenregeling ligt in onze praktijklocaties en wordt u aangeboden bij een klacht.

Fysiotherapie OpMaat is net zo divers als de samenleving:

Wij zijn werkzaam op locaties in Health Clubs waar wij veel actieve sporters treffen.

Wij werken in een woonvorm voor jongeren met multipele handicaps; een cliëntengroep die vaak een groot beroep doet op onze improviseertalenten.

Wij zijn eigenaar van een particuliere praktijk waar het cliëntenaanbod even breed en divers is als een doorsnee van onze samenleving.

Als laatste werken wij in twee woonvormen voor ouderen. Hier gaat het vaak om herstel na een operatie maar ook maken wij ons daar sterk in het zo goed mogelijk begeleiden van de mens die steeds minder mogelijkheden heeft.

 

Op al deze locaties helpen wij mensen die meer willen bewegen, pijnvrij willen bewegen of die vanwege hun ziekte of een herstelfase na een operatie ondersteund dienen te worden bij gezond bewegen. Al deze onderdelen van de fysiotherapie maken het een ontzettend mooi beroep waar wij iedere keer met veel voldoening en plezier invulling aan geven.

Ook u heten wij van harte welkom binnen onze praktijk.

 

Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register. Een garantie voor u dat zij ook na het behalen van hun diploma voldoen aan de eisen om de kwalificatie van fysiotherapeut te behouden.

Behandelruimte

Declaraties

Bij vragen over declaraties kunt u terecht bij Carolien Janssen (06-23684479). Fysiotherapie OpMaat heeft contracten met alle verzekeraars. Wij sturen de nota’s direct naar uw zorgverzekeraar. Mocht u niet, of beperkt, aanvullend verzekert zijn dan bieden wij de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een aantal behandelingen af te nemen met onze Fysioknipkaart.

Neem contact met ons op