Etalagebenen? Welkom bij ClaudicatioNet praktijk

Fysiotherapie OpMaat is vanaf nu aangesloten bij het ClaudicatioNet. Dit netwerk staat voor kwaliteit als het gaat om de behandeling van etalagebenen. Om hier als fysiotherapiepraktijk bij aangesloten te kunnen zijn dienen fysiotherapeuten binnen je organisatie een specifieke scholing hiervoor gevolgd te hebben. Vervolgens dient de praktijk inzichtelijk maken dat je met deze kennis werkt in de praktijk. Wij doen dat!

Evelien Kuijt heeft deze scholing met succes afgerond. Zij weet exact welke oefeningen, adviezen en therapie zij u kan bieden om de klachten van de etalagebenen zo goed mogelijk te verhelpen. Evelien werkt hierin nauw samen met de specialisten, huisartsen en huisartsondersteuners. Deze samenwerking maakt dat u altijd heldere adviezen krijgt die aansluiten op uw specifieke situatie. Door samen met u metingen uit te voeren ziet u uw verbeteringen duidelijk in kaart gebracht. Natuurlijk ervaart u de verbeteringen zelf doordat u minder last heeft van etalagebenen. Het gehele therapietraject wordt, met de juiste verwijzing, vanuit de basisverzekering 1-malig vergoed door uw zorgverzekeraar. Zelfs de 1e 20 behandelingen hoeft u niet zelf te betalen bij deze specifieke therapie.

Het ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk

Het netwerk brengt patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaat-lijden in Nederland. Om hierbij aangesloten te kunnen zijn dient een praktijk te voldoen aan de kwaliteitseisen. Fysiotherapie OpMaat heeft deze kwaliteit in huis.

 

Om aangesloten te blijven dient de therapeut regelmatig bijeenkomsten bij te wonen, aanvullende scholingen te volgen en inzichtelijk te maken naar de Landelijke Database voor Fysiotherapie dat de therapie tegen etalagebenen zorgvuldig en correct wordt ingezet. De wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de therapie wordt hiermee geborgd. En, als er nieuwe ontwikkelingen komen, is de therapeut hier direct van op de hoogte.

Fysiotherapie OpMaat kan hier geheel achter staan. Alle kennis en ervaringen kunnen op deze manier gedeeld worden en met elkaar weten we meer dan alleen. Op die manier kunnen wij u, met de kennis van alle therapeuten die zijn aangesloten bij het ClaudicatioNet optimaal helpen. En wij dragen graag bij aan de kennis van het ClaudicatioNet.

 

Fysiofitness

De behandeling van etalagebenen

Onder begeleiding van uw fysiotherapeut start u met een wetenschappelijk onderbouwt traject. Daarin bouwt u, letterlijk, stapsgewijs uw loopafstand op. Doordat dit gebeurt onder goede, duidelijke en meetbare omstandigheden kunt u veilig uw loopafstand vergroten. U voorkomt hiermee dat u meer klachten krijgt en steeds minder kunt. Met de therapie bereiken we dat u steeds meer kunt en minder klachten heeft van uw etalagebenen. De behandeling is gericht op het vergroten van uw loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbelt. In de praktijk zien wij betere resultaten.

 

 

Meer informatie over het nut van looptherapie vind u hier. Direct contact met ons? Bel 030-2285605 of mail naar info@fysiotherapieopmaat.nl

Kandidaat KNGF PLUS praktijk

Wij zijn aspirant KNGF Plus praktijk!
De KNGF Plus status geeft blijk van de kwaliteit van een praktijk op het vlak van klanttevredenheid en doelmatigheid.
Begin februari heeft de praktijk zich aangemeld voor de nieuwe PLUS. 
De nieuwe PLUS geeft geen verzwaring op de dossiervorming  De status wordt toegekend aan praktijken die laten blijken dat ze een hoog klanttevredenheidscijfer hebben. Doelmatig behandelen en veel aandacht en tijd investeren in de ontwikkeling en kennis van de medewerkers. Fysiotherapie OpMaat kan hier voor de volle 100% achterstaan en daarom hebben we ons aangemeld voor de KNGF Plus status.
Het KNGF had vervolgens ruim 1 maand de tijd om extra aanvullingen / aanpassingen te vragen. Best spannend voor ons; hoe goed was de basis van onze praktijk voor deze aanvraag?
Vandaag ontvingen we, zonder verdere vragen, het volgende bericht:
 
Geachte Praktijkhouder en/of Praktijkvertegenwoordiger,
U heeft uw praktijk aangemeld voor deelname aan het KNGF Plusprogramma.
Uw inschrijving is inmiddels beoordeeld en voldoende bevonden. Het beoordelingsformulier is als bijlage toegevoegd.
Vanaf 1-4-2017 staat uw praktijk aangetekend als “Kandidaat Pluspraktijk” bij het KNGF Plusprogramma.
O O O wat ben ik trots op mijn praktijk en mijn superteam!
Waarom hebben we ons aangemeld voor de nieuwe Plus? We wilden immers nooit een pluspraktijk worden!
Bij de oude Plus zoals die door de zorgverzekeraars werd afgegeven diende je voor iedere zorgverzekeraar een aparte audit te doen. Daarbij lag de zwaarte van de toelating vooral in de dossiervorming. Hierin zagen wij geen meerwaarde.
De nieuwe Plus is door het KNGF, onze beroepsorganisatie, vorm gegeven. Hierbij ligt de weging vooral in de kennis en de kunde van de fysiotherapeuten. Dit wordt o.a. getoetst door intervisiebijeenkomsten met andere praktijken. Daarnaast dient de praktijk te voldoen aan een aantal voorwaarden qua praktijkvoering, veiligheid, personeelsbeleid etc.
In dat alles zien wij wel een duidelijke meerwaarde.
Sterker nog; daar staan wij voor! Vandaar dat we zonder enige twijfel ons direct hebben aangemeld voor de nieuwe KNGF PLUS.
En als we dan, zonder verdere aanvullingen of vragen, direct worden geaccepteerd als “Kandidaat Pluspraktijk” dan zijn dat momenten dat je met zijn allen weet dat je het goed doet!
Vind u ook dat we het goed doen? Laat het blijken aan andere middels een korte vragenlijst op Zorgkaart Nederland.

Onze klanttevredenheid is 9,0 !

Super trots op ons team! We scoren klanttevredenheid van 9,0 op Qualiview!

QualiviewKlanttevredenheid Certificaat Fysiotherapie OpMaat is de klanttevredenheid monitor van fysiotherapie praktijken. Qualivieuw meet de klanttevredenheid door u vragen te stellen over een aantal onderdelen van uw behandeling binnen onze praktijk. Dit zijn vragen over over uw contact met uw fysiotherapeut. Denk hierbij aan de inhoud van de behandeling, de uitleg over de behandeling, uw tevredenheid over het eindresultaat. Maar ook vragen of de behandelingen en het eindresultaat voldoen aan uw verwachtingen. Daarnaast worden u ook vragen gesteld over de administratieve afwikkeling van uw behandelingen, de bereikbaarheid van en de bejegening door onze praktijkassistentes. Vervolgens worden u nog algemene vragen gesteld over de praktijk. Hoe goed is de praktijk bereikbaar voor u en wat u vindt van de behandelruimtes en de hygiëne.

 

Het is erg belangrijk voor onze praktijk dat u deelneemt aan dit onderzoek.

Er worden geen gegevens uitgewisseld aangaande uw dossier en uw persoonlijke NAW gegevens blijven anoniem. Uw leeftijd en geslacht zijn wel belangrijk voor dit onderzoek en worden gedeeld. De totaal uitslagen van de resultaten die uit de vragenlijsten rollen worden volledig anoniem gedeeld. Dit gebeurt alleen met de benchmarkt en de zorgverzekeraars. Door uw antwoorden weten wij waar wij in kunnen verbeteren.

Hoe kunt u mee doen?

Tijdens de behandeling wordt u gevraagd of u mee wilt doen met dit onderzoek. Na afsluiting van uw behandelingen krijgt u  automatisch een verzoek tot deelname. Alle informatie over het onderzoek vind u hier.

Zoals gezegd; Qualivieuw is belangrijk voor onze praktijk. Doordat we hieraan meedoen en een hoog cijfer halen zijn wij Plus Praktijk. Wij scoren beter dan de andere praktijken hierin! De uitslagen van Qualiview niet on-line zichtbaar voor cliënten. Wel delen wij ieder jaar ons totaalcijfer met u omdat we hier erg trots op zijn!

 

Hoe kunt u zien wat andere cliënten van Fysiotherapie OpMaat vinden?

Wilt u weten hoe anderen over ons denken? Dit kan op Zorgkaart Nederland. Dit is het platform waar u direct kunt zien hoe tevreden anderen over ons zijn. Wil u aan iedereen laten weten hoe tevreden u over ons bent? Dat kan direct via een van de onderstaande linken. En natuurlijk horen we het graag direct van u als wij iets in onze dienstverlening kunnen verbeteren!

 

Wilt u anderen laten weten hoe u over ons denkt?

U kunt ons hier enorm mee helpen! Laat uw waardering blijken via Zorgkaart Nederland. Ieder van onze locaties heeft een eigen portaal op Zorgkaart Nederland. Ons totaal cijfer wordt samengesteld uit onze 4 locaties. Door te klikken op een van de links hieronder kunt u eenvoudig en snel uw mening geven. Het zijn slechts 9 vragen. U doet ons er een enorm plezier mee! Wij danken u alvast voor uw moeite en waardering.

Den Dolder
Bilthoven
Leidsche Rijn
Huizen

Hart en vaatcafé

Op woensdag 25 januari a.s. organiseert de regio Utrecht/ ‘t Gooi van De Hart & Vaatgroep voor het eerst

samen met het UMC in Utrecht het Hart & Vaatcafé. Wij brengen dit graag onder uw aandacht. Onze fysiotherapeute Evelien Kuijt is aangesloten bij de Hart & Vaatgroep.

 

Het Hart & Vaatcafé is bedoeld voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten, lotgenoten en belangstellenden. In het café krijgt u actuele informatie over hart- en vaataandoeningen, ontmoet u lotgenoten én hun familie en bespreekt u uw ervaringen en tips met elkaar. Bovendien kunt u vragen stellen aan de aanwezige specialist(en).

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.