Kandidaat KNGF PLUS praktijk

Wij zijn aspirant KNGF Plus praktijk!
De KNGF Plus status geeft blijk van de kwaliteit van een praktijk op het vlak van klanttevredenheid en doelmatigheid.
Begin februari heeft de praktijk zich aangemeld voor de nieuwe PLUS. 
De nieuwe PLUS geeft geen verzwaring op de dossiervorming  De status wordt toegekend aan praktijken die laten blijken dat ze een hoog klanttevredenheidscijfer hebben. Doelmatig behandelen en veel aandacht en tijd investeren in de ontwikkeling en kennis van de medewerkers. Fysiotherapie OpMaat kan hier voor de volle 100% achterstaan en daarom hebben we ons aangemeld voor de KNGF Plus status.
Het KNGF had vervolgens ruim 1 maand de tijd om extra aanvullingen / aanpassingen te vragen. Best spannend voor ons; hoe goed was de basis van onze praktijk voor deze aanvraag?
Vandaag ontvingen we, zonder verdere vragen, het volgende bericht:
 
Geachte Praktijkhouder en/of Praktijkvertegenwoordiger,
U heeft uw praktijk aangemeld voor deelname aan het KNGF Plusprogramma.
Uw inschrijving is inmiddels beoordeeld en voldoende bevonden. Het beoordelingsformulier is als bijlage toegevoegd.
Vanaf 1-4-2017 staat uw praktijk aangetekend als “Kandidaat Pluspraktijk” bij het KNGF Plusprogramma.
O O O wat ben ik trots op mijn praktijk en mijn superteam!
Waarom hebben we ons aangemeld voor de nieuwe Plus? We wilden immers nooit een pluspraktijk worden!
Bij de oude Plus zoals die door de zorgverzekeraars werd afgegeven diende je voor iedere zorgverzekeraar een aparte audit te doen. Daarbij lag de zwaarte van de toelating vooral in de dossiervorming. Hierin zagen wij geen meerwaarde.
De nieuwe Plus is door het KNGF, onze beroepsorganisatie, vorm gegeven. Hierbij ligt de weging vooral in de kennis en de kunde van de fysiotherapeuten. Dit wordt o.a. getoetst door intervisiebijeenkomsten met andere praktijken. Daarnaast dient de praktijk te voldoen aan een aantal voorwaarden qua praktijkvoering, veiligheid, personeelsbeleid etc.
In dat alles zien wij wel een duidelijke meerwaarde.
Sterker nog; daar staan wij voor! Vandaar dat we zonder enige twijfel ons direct hebben aangemeld voor de nieuwe KNGF PLUS.
En als we dan, zonder verdere aanvullingen of vragen, direct worden geaccepteerd als “Kandidaat Pluspraktijk” dan zijn dat momenten dat je met zijn allen weet dat je het goed doet!
Vind u ook dat we het goed doen? Laat het blijken aan andere middels een korte vragenlijst op Zorgkaart Nederland.

Aanbevolen nieuwsberichten