Wij zijn vanaf 1 juli Plus Praktijk !

Vanaf 1 juli zijn wij KNGF Plus Praktijk! Zowel vanuit Achmea en het KNGF hebben wij hier vandaag de bevestiging van ontvangen.

We vieren dat we Plus Praktijk zijn in Den Dolder

Deze plus heeft voor ons een meerwaarde omdat bij een Plus Praktijk 4 zaken worden gewogen die wij belangrijk vinden;               logo Achmea Plus Praktijk

  • Een Plus Praktijk heeft een hoog klanttevredenheid cijfer
  • Een Plus Praktijk handelt doelmatig
  • Een Plus Praktijk neemt deel aan intercollegiale intervisie
  • Een Plus Praktijk heeft een meetbaar goede bedrijfsvoering qua veiligheid, hygiëne en beleid.

Het klanttevredenheidscijfer wordt gemeten door u, na het afsluiten van een behandeltraject, een aantal vragen over onze praktijk te stellen. Deze vragenlijst kunt u anoniem invullen maar u krijgt ook de mogelijkheid om persoonlijke feedback te geven. Deze feedback is alleen zichtbaar voor onze praktijk. De cijferwaardering die u geeft wordt anoniem gedeeld met onze benchmarkt. Ons totaal cijfer, welk voortvloeit uit alle vragenlijsten die door onze cliënten zijn ingevuld,  is zichtbaar voor iedereen. Wij zijn trots op ons hoge klanttevredenheidscijfer. Het geeft duidelijk aan dat u op alle vlakken van uw behandeling binnen onze praktijk meer dan tevreden bent over onze praktijk.

Doelmatig handelen wordt gemeten doordat wij onze gegevens aanleveren aan de Landelijk Database voor Fysiotherapeuten. Ook hier worden uw gegevens anoniem aangeleverd. Dit gebeurd, met uw toestemming na afsluiting van uw dossier. Er worden gegevens aangeleverd aangaande het aantal behandelingen per aandoening, het behaalde resultaat, de duur van uw behahandeling. Meer informatie over de gegevens die anoniem worden aangeleverd aan het LDF vind u hier. Ons doelmatigheidsgetal is laag. Dat heeft voor ons, en de verzekeraars, pas een echte waarde als uw klachten echt over zijn en als u (meer dan) tevreden bent over onze praktijk. Een laag doelmatigheidsgetal behalen door cliënten kort te behandelen en met klachten weer de deur uit laten gaan is geen kunst. Bij een Plus Praktijk is deze combinatie van doelmatig handelen en een hoog klant-tevredenheidcijfer aanwezig en dat is waar wij het voor doen!

Intervisie is een verplicht onderdeel voor alle fysiotherapeuten die binnen onze praktijk werkzaam zijn.  Samen met fysiotherapeuten uit andere Plus Praktijken komen zij een aantal keren per jaar bij elkaar en toetsen zij elkaar op kennis en kunde. Het kan zijn dat uw fysiotherapeut u vraagt of hij/zij uw dossier mag gebruiken tijdens deze intervisie. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er vanuit onze praktijk nooit gegevens gedeeld met derden. Als uw fysiotherapeut uw dossier wenst te gebruiken zal hij/zij dit altijd aan u vragen.
De intervisie is belangrijk voor ons omdat we vakinhoudelijk onze kennis kunnen toetsen bij onze collega’s. Dit gebeurt bij een Plus Praktijk volgens duidelijke afspraken en protocollen die zijn afgesproken en getoetst door het KNGF en de zorgverzekeraars.

Goede bedrijfsvoering qua veiligheid, hygiëne en beleid is voor ons vanzelfsprekend. Natuurlijk is onze belangrijkste taak u goed en snel van uw klachten af helpen. Naar ons idee kan dit niet zonder dat we een gezond en goed draaiend bedrijf hebben met een duidelijk beleid voor onze medewerkers. Bij een Plus Praktijk wordt bij dit onderdeel wordt ook getoetst hoe wij communiceren met u. Denk hierbij bijvoorbeeld of al onze informatie voor u goed te vinden is en of wij naar u toe duidelijk zijn over de afspraken binnen onze praktijk. Ook wordt gekeken met wie wij samenwerken en of we dat op een juiste manier doen. Denk hierbij aan huisartsen, zorginstellingen, specialisten en andere zorgverleners binnen de gezondheidszorg.  Dat we ook op dit punt goed scoren vinden we belangrijk. Het zijn de randvoorwaarden om voor u tijdens uw behandeltraject de rust en de aandacht te garanderen waar wij voor staan.
Sinds 2015 hebben wij Elleke Moerke als kwaliteitsmedewerker in dienst die samen met het hele team vanaf juli 2016 er keihard aan heeft gewerkt om deze Plus  Praktijk status te behalen. Het is geen status die je zomaar haalt. We hebben ervoor gekozen om de energie en de tijd erin te stoppen omdat de Plus Praktijk een meerwaarde van onze praktijk laat zien aan onze cliënten. U begrijpt dat er naast deze 4 punten nog meer zaken worden meegewogen die allemaal tot doel hebben onze kwaliteit te meten en bij een goede score hierin ons de Plus Praktijk status toe te kennen.We zijn op alle 4 de genoemde punten per 1 juli 2017, zonder verdere aanvullende taken of vragen, van kandidaat-Plus Praktijk naar Plus Praktijk overgegaan.

Ik ben erg trots op mijn team; een kroon op ons harde werken en een beloning voor de zaken waar wij voor staan. We gaan dit feestje zeker de komende week met u vieren op onze locaties!

Carolien Janssen, praktijkeigenaar Fysiotherapie OpMaat.

Aanbevolen nieuwsberichten